Mleko

Mleko

Informacje

  • Rasa bydła: HF
  • Źródło pochodzenia zwierząt: hodowla własna
  • Żywienie: pasze własnej produkcji w postaci TMR-u
  • Zwierzęta są pod stałą kontrolą użytkową, weterynaryjną i żywieniową
  • Stała kontrola jakości mleka
  • Stała kontrola warunków produkcji mleka
  • Dostępność: cały rok
  • Sprzedaż hurtowa kontraktowa