W Działpolu zakończyły się zbiory kukurydzy przeznaczonej do przygotowania kiszonki. Kukurydza jest jedną z najwydajniejszych roślin pastewnych. Sporządzona z kukurydzy kiszonka będzie wartościową paszą objętościową zarówno dla bydła mlecznego, jak i dla bydła opasowego w przyszłości będzie także wykorzystywana w planowanej biogazowi.