W dniu dzisiejszym o godzinie 16.30 odbędzie się Walne Zebranie Wspólników Spółki Działpol