Zarząd Spółki dokonał wstępnej rejestracji nazwy oraz loga Spółki Działpol w Urzędzie Patentowym RP.  Dzięki temu nazwa oraz logo Spółki są prawnie chronione na terenie całej Polski.